Църквата "Св. Богородица Перилепна" в Охрид - 2012г.


Коментари