"Мен си ма майка научи" - Пирин пее 2001г.

Изпълнение на самодейци от община Гоце Делчев.

Коментари